Sejak kebun Binatang Bandung membuka sayembara, untuk mencari orang tua asuh dua anak harimau benggala.

Sudah ada tiga orang yang mendaftar menjadi calon orang tua asuh, kedua anak harimau hasil perkawinan dari harimau benggala jantan bernama Shahruk Khan yang berusia 15 tahun dan Harimau Benggala betina bernama Sila yang berusia 8 tahun.

Dari tiga orang pendaftar, hanya satu orang yang lulus seleksi, yaitu Alshad Ahmad dan Kebun Binatang Bandung secara resmi mengumumkan Alshad Ahmad sebagai orang tua asuh anak Harimau Benggala tersebut.